A bitcoin magyarországi háttere:


Az alábbi ismertető, egy előadás anyaga, nem az üzemeltető szellemi terméke. Közzététele tájékoztatási célokat szolgál.
Az információk hitelességéért az üzemeltető felelősséget nem vállal.

A bitcoin használatának jogi és pénzügyi háttere Magyarországon

Előadók:

Dr. Pajor Dávid ügyvéd
Gazdasági és pénzügyi szakjoggal foglalkozik, ügyfelei elsősorban vállalkozások. Üzletviteli management-el is foglalkozik.

Dr. Nemessuri Péter, a Dr. Nemessuri Péter Ügyvédi Iroda részéről.
Informatikus és jogász, elsődleges szakmai területe a pénzügyi jog és a jogi informatika. Vállalati stratégiával is foglalkozik.

Jogi nyilatkozat:Jognyilatkozat
Általános, tájékoztató jellegű előadás
Nem jogi, vagy adózási tanácsadás
Nem ajánlatétel, nem ajánlati felhívás
Az információk felhasználása saját felelősségre
Az előadók felelősségének kizárása


Tartalomjegyzék:
1. A bitcoin fogalma jogi értelemben - dr. Pajor Dávid
2. A magyarországi felhasználási lehetőségek - dr. Pajor Dávid
3. Bitcoin tranzakciók pénzügyi nyilvántartása - dr. Nemessuri Péter
4. Adózás a bitcoin után - dr. Nemessuri Péter
5. Konkrét hazai lépések a szabályozás érdekében - dr. Nemessuri Péter
6. Jövőbeni kilátások, nemzetközi kitekintéssel - dr. Pajor Dávid
7. Az előadás (angol nyelvű) összefoglalója - Debreczeni Barnabás


A bitcoin fogalma jogi értelemben:
Megalkotásának célja:
decentralizált
teljes mértékben p2p felhasználás
minimális tranzakciós költségek
Ezen célok és előnyök jelentik a fizetőeszközként való felhasználási szándékkal együtt a kategorizálás problémáját.

Bitcoin szabályozása:
nincs a világon sehol kifejezett jogi szabályozása
olyan meghatározást találni, ami nem sért semmilyen speciális fogalmi ágat
EKB: EU-s jogot nem sért!
Magyarországon semmilyen konkrét állásfoglalás nem született még
NAV: megkeresésekre még nem nyilatkozott (origo.hu: nem ingóság)
Kormányzati szervek: csak puhatolódzó tárgyalások

Mi nem a bitcoin?
A jelenlegi fogalmak mellett biztos nem pénz
nem testesít meg senkivel szemben követelést
Mi biztos nem jelenleg a bitcoin:
elektronikus pénz
készpénz helyettesítő fizetési eszköz
utalvány - bár az UK-ban ennek tekintik
magánpénz - bár Németországban ennek is tekintik

Mi lehet a bitcoin?
A bitcoin fizetőeszköznek lett kitalálva, ameddig bárhol valamilyen szabályozás születik, ilyen módon alkalmazható definíciót kell találni!
értékkel bíró dolog - ingóság: kézenfekvő megoldásnak tűn(t), de adózási (ÁFA) problémák, egyes állami szervek nem fogadják el.

Polgári jogi társaság
személyegyesítő
a tagok közös gazdasági céljának elérésére
vagyoni hozzájárulás nélkül is
szóbeli szerződéssel is létrehozható
bejegyzést, nyilvántartásba vételt nem igényel
társasági szerződéssel

Miért jó ez?
Mit is jelent ez?
a bitcoin a társaságban fennálló részesedést testesíti meg
tulajdoni illetőséget jelent
átruházása ÁFA mentes!
az ingóság fogalomhoz képest a tranzakciókat tekintve lényegében semmilyen különbség nincs, sőt: többletet ad!

Magánfelhasználás
Csak Thaiföldön és Izlandon korlátozzák
általános on-line veszélyek + árfolyamingadozás
csereügyletet bonyolítunk (pénzre váltásnál és vásárlásnál is)
nincs nyilvántartási kötelezettség

Kereskedés
Pénzre váltás (oda-vissza), speciális esete a bitcoin-tőzsde.
1. a szolgáltató csak felületet biztosít, pénzt nem kezel
2. a szolgáltató számlát vezet az ügyfeleknek, akik onnan tudnak bitcoint venni/eladni - pénzt kezel
3. a szolgáltató megbízás alapján, ügynökként vásárol bitcoint a megbízó részére

Kereskedési felület
csak felületet biztosít
díjat számol fel (bitcoinban)
pénzt nem kezel - pénzügyi jogilag értékelhető tevékenységet nem folytat
olyan, mint a Vatera, vagy az eBay
2001. évi CVIII. tv és NAV útmutató az adózásról

Bitcoin tőzsde
platformot biztosít és kezeli az ügyfelek pénzét, számlát vezet részükre
technikailag közvetítőként jár el a felek között, ami pénzügyi (pénzforgalmi tevékenység) - üzletszerűen bank, vagy pénzforgalmi intézmény végezheti
Németországban ilyen a bitcoin.de, a FIDOR Bank Ag. közvetítőjeként
ügyfelek részéről ez is adásvétel, mint az 1.

Bitcoin-bróker
nem vezet számlát
kizárólag bitcoin adásvétellel foglalkozik
képviseletre vonatkozó megbízási jogviszony teljesítése
a szolgáltató az ügyfél nevében és javára köt csereszerződést a bitcoinra

Üzleti felhasználás
magánszemélyektől elfogadás, értékesítés
B2B tranzakciók Jogi, pénzügyi alapok lefektetése
szabályzatokba belevenni az alkalmazott elveket
elkülönített “céges” tárca
külön nyilvántartás

Üzleti tranzakció
Ez is adásvétel, barter (csere) ügylet;

Két gazdasági esemény, melyek egyenértékűek:
eladás (saját termék/szolgáltatás)
vétel (bitcoin)

Egyenértékűek, mindkettőnek meg kell határozni az értékét:
termék/szolgáltatás - árlista alapján
bitcoin: szabályzatban lefektetett átváltási mechanizmus, meghatározott tőzsde aktuális árfolyama szerint - mindig állandó körülmény

Számla tartalmi elemei
Számlát kiállítani, mely a bitcoinra vonatkozó csereszerződés is:
jsz. a számla kötelező tartalmi elemeit határozza meg, azon kívül más is szerepelhet rajta
egyes tételek ára mellett a bitcoin értéket is feltüntetni
bitcoin árfolyam számítási módja (tőzsde) és maga az árfolyam
mindkét ügylet teljesülésének határideje, illetve azok egyidejűsége (tulajdonjog átszállás)
bitcoin számla elérhetősége (QR-kód), nyilvános kulcs az utaláshoz
vevő adószáma (a bitcoin vonatkozásában ő az eladó) Mivel csereügylet: "pénzügyi teljesítést nem igényel" kitétel szerepeltetése

Közületi felhasználás
1. nem fizetőeszköz,
2. nem elismert elszámolási egység,
3. nem magánpénz

Tehát: Jelenleg a közületi felhasználás nem lehetséges.

Bitcoin tranzakciók nyilvántartása és adózása

Nyilvántartási kötelezettségek
1. Minden tranzakcióról (gazdasági eseményről) bizonylatot kell kiállítani.
a. szerződés
b. számviteli bizonylat (számla)
2. A bizonylatok tartalmára vonatkozó előírások.
3. A bizonylatokat megőrzésére vonatkozó szabályok.
4. Visszakereshetőség, azonosíthatóság.

Tevékenységek ismertetése
1. magánügyletek - két magánszemély közötti tranzakció
i. gazdasági eseményhez kapcsolódó (csere)
ii. gazdasági esemény nélküli tranzakció (ajándék)
2. kereskedelmi ügyletek - fogyasztó és vállalkozó között
a. elfogadás / fizetés - csereügylet
b. ügynöki / brókeri tevékenység - megbízás
3. bányászati tevékenység

Adófizetési kötelezettségek
1. hozzáadott érték adó (27% ÁFA)
2. nyereségadó (msz: 16% SZJA - váll: 10% TAO*)
3. tőkenyereség adó (msz: 16% SZJA - váll: 10% TAO*)
4. járulék (14% egészségügyi hozzájárulás) +1. helyi adó (iparűzési adó 2%)

Magánszemélyek bizonylatolási kötelezettségei
Tranzakciók nyilvántartása I.
Magánszemély
1. csereügylet másik magánszeméllyel
csereszerződés vagy feljegyzés
- név, cím, adóazonosító jel
- bitcoin mennyisége és árfolyama (pénzben!)
- dolog megnevezése és értéke (pénzben!)
- az ügylet időpontját és helyét (helyiség)

Tranzakciók nyilvántartása II.
Magánszemély
2. csereügylet vállalkozóval ("fizetés") csereszerződés vagy számla (vállalkozó adja)
- név, cím, adóazonosító jel /adószám (vállalkozó)
- bitcoin mennyisége és árfolyama (pénzben!)
- dolog megnevezése és értéke (pénzben!)
- az ügylet időpontját és helyét (helyiség)

Tranzakciók nyilvántartása III.
Magánszemély
2. Bitcoinnal történő kereskedés adásvételi szerződés vagy feljegyzés
- név, cím, adóazonosító jel
- bitcoin mennyisége és árfolyama (pénzben!)
- az ügylet időpontját és helyét (helyiség)

Tranzakciók nyilvántartása IV.
Magánszemély
3. Bányászat
feljegyzés
- számla azonosítása (nyilvános kulcs)
- bitcoin mennyisége és árfolyama (pénzben!)
- a jóváírás időpontját

Tranzakciók nyilvántartása V.
Magánszemély
A feljegyzéseket és szerződéseket:
- legalábbi a mi aláírásunk szerepeljen rajta
- sorszámozni időrendben
- megőrzés 10 évig!

Vállalkozások bizonylatolási kötelezettségei
Vállalkozásoknál előfeltételek
Előfeltételek
1. Céges tárca
2. Számviteli Politika
3. Számviteli szabályzat a Bitcoin-ra vonatkozó szabályok és elvek lefektetése!
4. Pénzkezelési szabályzat
5. Házipénztár szabályzat

Vállalkozók tranzakcióinak nyilvántartása I.
Bitcoin elfogadása magánszemélytől
Csereszerződés vagy speciális számla:
- vállalkozó állítja ki
- név, cím, adóazonosító jel /adószám (vállalkozó)
- bitcoin mennyisége és árfolyama (pénzben!)
- dolog* megnevezése és értéke (pénzben!)
- az ügylet időpontját és helyét (helyiség)

Vállalkozók tranzakcióinak nyilvántartása II.
Bitcoin ügylet vállalkozással
Csereszerződés vagy speciális számla:
- az értékesítő/szolgáltató vállalkozó állítja ki
- név, cím, adószám (mindkettőé)
- bitcoin mennyisége és árfolyama (pénzben!)
- dolog* megnevezése és értéke (pénzben!)
- az ügylet időpontját és helyét (helyiség)

Bitcoin kereskedelem
bitcoin vétele/eladása pénzért

Kétféle tevékenység típus:
1. befektetésként - árfolyam-nyereségért
2. megbízás alapján más javára - jutalékért
Befektetés
egyéb tartós részesedésként
vétel és eladás közötti árfolyam-különbözet

Megbízás alapján
megbízási szerződés a vásárlására
jutalék (általános számla)
ha a pénzt átvesszük - letét
bitcoin - letét
a letétek a könyvelésen "átfutó" tételek lesznek

Bányászat bizonylatolása - nyilvántartása
Bányászati tevékenység I.
A tárcában történő jóváíráskor feljegyzés:
1. bitcoin mennyisége és jóváírás időpontja
2. választott árfolyam (BTC-EUR)
3. MNB árfolyam (EUR-HUF)

Bányászati tevékenység II.
Magánszemély
önálló tevékenységből
származó bevétel

kiadások, ráfordítások
elszámolása
költségként
Vállalkozók
rendkívüli bevétel
kiadások, ráfordítások elszámolása költségként*

Bitcoin adózása alapvetések
adózási alapvetések
Adózni kell!
Adókötelezettségek:
1. adómegállapítás
2. adóbevallás
3. adó befizetése
Mennyi az annyi?

Magánszemély
1. nyereségadó: 16%
a. személyi jövedelemadó
2. járulék: 14%*
a. egészségügyi hozzájárulás(max. 450.000.- Ft /év) Csak 1.000.000.- Ft/év FELETT, de a teljes összegre!

Vállalkozások
1. nyereségadó: 10%
2. helyi adó: 0%
3. osztalékadó: 30%*
a. 16% SZJA
b. 14% EHO*
* - max. 450.000.- Ft /év

Magánszemély adózása
önálló tevékenységből számrazó bevétel
éves adómegállapítás
éves adó- és járulékfizetés
költségek-ráfordítások NEM számolhatóak el

Magánszemélyek közötti tranzakciók
értékegyeztetés esetén nincs adó- és járulék
DE!
megszerzés - kiadás közötti árfolyamkülönbözet bevétel
tranzakció esetén ÁFA kötelezettség nem keletkezik

Bitcoin-os "fizetés"
Adó-, járulék- vagy ÁFA kötelezettség nem keletkezik!

Magánszemély bányászati tevékenységének adózása
önálló tevékenységből számrazó bevétel
éves adómegállapítás
éves adó- és járulék*-fizetés
költségek-ráfordítások NEM számolhatóak el
Adó- és járulékmérték magánszemély esetében
1. nyereségadó: 16% személyi jövedelemadó
2. járulék: 14% egészségügyi hozzájárulás (max. 450.000.- Ft /év) Csak 1.000.000.- Ft/év FELETT, de a teljes összegre!

Vállalkozások adózása
Vállalkozásoknál előfeltételek
Előfeltételek
1. Céges tárca
2. Számviteli Politika
3. Számviteli szabályzat a Bitcoinra vonatkozó szabályok és elvek lefektetése!
4. Pénzkezelési szabályzat
5. Házipénztár szabályzat

Vállalkozások adózása I.
Elfogadás
Két lehetőség közül választhat:
napi árfolyamokon kalkulált érték után nyereségadó megállapítás
csak kiadáskor állapítja meg a nyereségadót (elfogadáskori érték +/- árfolyamkülönbözet)
Vállalkozások adózása II.
"Fizetés"
Az elfogadásnál választott lehetőség alapján:
elfogadáskori adózás esetén a kiadáskor csak az árfolyam-különbezet után állapít meg nyereségadót
kiadáskor állapítja meg a nyereségadót (elfogadáskori érték +/- árfolyamkülönbözet)

Vállalkozások adózása III.
Kereskedelem Bitcoinnal (BTC - pénz)
befektetésként vásároljuk - árfolyam-nyereség
egyéb tartós részesedés
bekerülési érték és eladási érték különbözete után nyereségadó
Ügynökként/brókerként - jutalékért
kizárólag a jutalék, FIGYELEM! ÁFA+nyereségadó

Vállalkozói bányászat
Két lehetőség közül választhat:
jóváíráskor napi árfolyamokon kalkulált érték után nyereségadó megállapítás
csak kiadáskor állapítja meg a nyereségadót (elfogadáskori érték +/- árfolyamkülönbözet)

Elszámolható költségek, kiadások
Közvetlen költségek - teljes összegben
Közvetett költségek – arányosítva

Fontos, hogy a belső szabályzatokban pontosan lefektessük, hogy a könyvelés hogyan dönti el az adott költségről...

Nyereség és felhasználása
Nyereség = bevétel - (költségek+kiadások)
A nyereség után fizetjük meg a 10% TAO-t
Alapvetően két lehetőség:
osztalék formájában kifizeti a vállalkozás a tulajdonosoknak - osztalékadó
tartalékba helyezi - nincs adókötelezettség

Egyéni vállalkozókra vonatkozó különös szabályok
Eltérések:
pénzforgalmi szemléletű nyilvántartás
nincs elhatárolás
év végén kötelező osztalékfizetés
Nincs elhatárolás - azonnal számítjuk a nyereséget
elfogadás és bányászat esetén
árfolyam-nyereség esetén

Adó- és járulékmérték vállalkozás esetében
1. nyereségadó: 10% társasági adó
a. egyéni vállalkozónál: 10% személyi jövedelemadó

Amennyiben osztalékot fizetünk:
2. osztalékadó: 30%* (16% SZJA + 14% EHO*)
* - EHO: max. 450.000.- Ft /év

Konkrét hazai lépések hatóságok - szervek
Továbblépési lehetőségek
1. NAV állásfoglalás iránti kérelem
2. MNB rendelet iránti kérelem
3. Jogszabálytervezet
4. Érdekvédelmi szervezet létrehozása
5. Jelenlegi környezet folyamatos vizsgálata és részterületek kidolgozása

Jövőbeni kilátások nemzetközi kitekintéssel
8. Nemzetközi kitekintés
8.1. A hazai szabályozás alapja és annak nemzetközi eredetének lehetősége
A magyar jogszabályi környezet hasonló a többi EU tagországéhoz, azonos alapelvek
közösségi kategorizálás nincs, eltérő tagállamiak vannak
a magyar jogrend tradicionálisan a németen alapszik
hazai unortodox jogalkotás - pjt. elfogadása?

8.2. Nemzetközi példák a továbblépésre
Németország
magánpénz, elszámolási egység
a magánpénz kategória bajos, az elszámolási egység előremutató
Svájc
törvényjavaslat a devizaként (más ország fizetőeszköze) való elismerés érdekében
nemzetközi viszonylatban kevéssé valószínűen elfogadható
UK
utalvány
ÁFA probléma, nemzeti szinten valószínű a probléma áthidalása,
nemzetközileg kevéssé valószínű
Finnország - ingóság - ÁFA probléma

8.3. Nemzetközi példák a visszalépésre
Kína
pénzügyi és gazdasági szereplők részére betiltották az alkalmazását
magánszemélyek használhatják
Thaiföld
a kezdeti megengedést követően teljes betiltás - egyedülálló
Izland
2008-általános tőkekiáramlás (külföldről vásárlás) külön engedélyhez kötése - magán és üzleti felhasználásra is
tőkebeáramlás (pl. bitcoin vétel) engedélyezett
BTC árfolyam10728.84 USDwww.bitstamp.net

LTC árfolyam:USDwww.btc-e.com

BTCpiac.hu tárca adatok

Bitcoin wallet

Az oldal tárcakódja:
 
1M2DQcWgrxg8aJsGmXMTfz6e7sHVAADv56